Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2015

bajerka
0651 2c3e 420
Reposted frommiischa miischa viahomczi homczi
bajerka
9026 24f1 420
Reposted fromtooskaa tooskaa viahomczi homczi
bajerka
bajerka
4431 a54c 420
Reposted fromfelicka felicka viametka metka
bajerka
Nie ścigaj człowieka, który postanowił od Ciebie odejść. Nie proś, żeby został. Nie błagaj o litość.
On pojawił się w Twoim życiu tylko po to, żeby obudzić w Tobie to, co było uśpione. Muzykę, z której nie zdawałeś sobie sprawy.
Jego misja jest zakończona. Podziękuj mu i pozwól odejść. On miał tylko poruszyć strunę. Teraz Ty musisz nauczyć się na niej grać.
— Pawlikowska
Reposted fromhowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo viametka metka

June 03 2015

bajerka
Reposted fromzopita zopita viasawanna sawanna
bajerka
dlaczego mnie szukasz
na mnie trzeba czasem poczekać
— J.Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viasawanna sawanna
bajerka
0593 5de6 420
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viasawanna sawanna
bajerka
Właściwię nie boję się nieznanego. Tylko trochę szkoda mi tracić to, co znam.
— "Oskar i pani Róża" Éric-Emmanuel Schmitt
Reposted frommadlenaa madlenaa viasawanna sawanna

June 02 2015

bajerka
6603 3cd7 420
Reposted fromiamstrong iamstrong vianieuciekaj nieuciekaj
bajerka
0523 5d5a 420
Reposted fromadzix69 adzix69 viapimpmyheart pimpmyheart
bajerka
5734 43d3 420
Zuzanna Ginczanka
Reposted fromrol rol viapimpmyheart pimpmyheart
bajerka
7592 b25a 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viavertheer vertheer
0987 9b82 420
Reposted fromdelorez delorez viavertheer vertheer
bajerka
Inteligent tym się różni od nieinteligenta, że nie obraża się o żarty, rozumie żarty i lubi żarty.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viapouler pouler
bajerka
8651 92af 420
Zulczykjakub2
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapouler pouler
bajerka
5539 8426 420
Reposted fromrol rol viapouler pouler
0688 9600 420

bleeblu:

Today, today.

Reposted fromwestwood westwood viapouler pouler
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl