Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

bajerka
1600 4ea8 420
Reposted fromursa-major ursa-major viascorpix scorpix
bajerka
6455 ec09 420
Reposted fromchevre chevre viascorpix scorpix
bajerka
6673 31ac 420
Reposted fromhavingdreams havingdreams viascorpix scorpix
bajerka
0446 4d0a 420
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viascorpix scorpix
bajerka
3589 0e84 420
Reposted fromluksfer luksfer viascorpix scorpix
bajerka
bajerka
bajerka
Blausee by winter
bajerka
Jenny Lake Sunrise

June 04 2015

bajerka
0651 2c3e 420
Reposted frommiischa miischa viahomczi homczi
bajerka
9026 24f1 420
Reposted fromtooskaa tooskaa viahomczi homczi
bajerka
bajerka
4431 a54c 420
Reposted fromfelicka felicka viametka metka
bajerka
Nie ścigaj człowieka, który postanowił od Ciebie odejść. Nie proś, żeby został. Nie błagaj o litość.
On pojawił się w Twoim życiu tylko po to, żeby obudzić w Tobie to, co było uśpione. Muzykę, z której nie zdawałeś sobie sprawy.
Jego misja jest zakończona. Podziękuj mu i pozwól odejść. On miał tylko poruszyć strunę. Teraz Ty musisz nauczyć się na niej grać.
— Pawlikowska
Reposted fromhowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo viametka metka

June 03 2015

bajerka
Reposted fromzopita zopita viasawanna sawanna
bajerka
dlaczego mnie szukasz
na mnie trzeba czasem poczekać
— J.Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viasawanna sawanna
bajerka
0593 5de6 420
Reposted fromursa-major ursa-major viasawanna sawanna
bajerka
Właściwię nie boję się nieznanego. Tylko trochę szkoda mi tracić to, co znam.
— "Oskar i pani Róża" Éric-Emmanuel Schmitt
Reposted frommadlenaa madlenaa viasawanna sawanna

June 02 2015

bajerka
6603 3cd7 420
Reposted fromiamstrong iamstrong vianieuciekaj nieuciekaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl